Επιστροφές

Το MARKET IN δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της. Όλα τα προϊόντα που διακινούνται από το δίκτυο μας πληρούν  της προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου.

Εάν παρόλα αυτά όμως για οποιονδήποτε λόγω θέλετε να  επιστρέψετε κάποιο προϊόν σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι εφικτό. 

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο τον πελάτη και η συσκευασίας τους είναι άθικτη και πλήρης. Τα φρέσκα προϊόντα επιστρέφονται εντός της ίδιας ημέρας από την παραλαβή τους, ενώ τα υπόλοιπα φαγώσιμα προϊόντα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Τα προϊόντα που δεν είναι φαγώσιμα δύναται να επιστραφούν εντός 5 ημερών υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Προϊόντα που έχουν ανοιγμένη ή αλλοιωμένη συσκευασία, επιστρέφονται στον μεταφορέα, μόνο κατά τη διαδικασία της παράδοσης, καθώς ο χρήστης έχει υποχρέωση να ελέγξει τα προϊόντα που του παραδίδονται. Μετά την παραλαβή των προϊόντων από το χρήστη και την απομάκρυνση του οδηγού, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί επιστροφές προϊόντων με αλλοιωμένη ή ανοιγμένη συσκευασία.

Τυχόν έξοδα που προκύψουν κατά τη διαδικασία της επιστροφής, επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός αν η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ φέρει υπαιτιότητα.

Επισημαίνουμε ότι τα πιθανά έξοδα επιστροφής δεν επιστρέφονται.

Όπως και να έχει σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών MARKET IN στο 8005005055 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00-17:00 και Κυριακή από τις 8:00-14:00 και θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες της επιστροφής του.

Στις πλαστικές σακούλες δε γίνονται δεκτές επιστροφές.