Διαγωνισμοί

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

MARKETIN – Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ

07/09/2022 – 03/10/2022

 

 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρείες ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ ΑΕΒΕ (στο εξής «ΜΑRΚΕΤ ΙΝ») και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΠΙΝΔΟΣ»  (στο εξής «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ»)   για το διάστημα 7/09/2022-03/10/2022, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας DAILY CARD της ΜΑRΚΕΤ-ΙΝ. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών ΜΑRΚΕΤ ΙΝ και καθώς και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.
 2. Οι συν διοργανώτριες εταιρείες συμμετέχουν ως εξής: Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣδίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέσω της αγοράς συσκευασμένων προϊόντων από την σειρά ΕΤΟΙΜΩΝ ΨΗΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΠΙΝΔΟΣ ενώ η εταιρεία ΜΑRΚΕΤΙΝ διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, του Ν.4624/2019 και του Κανονισμού 679/2016{Ε.Ε}, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης των δώρων στους νικητές και αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε σχετική ενέργεια για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ  δεν θα έχει πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων της κάρτας DAILY CARD των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι έγκυρα, ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος ο κάτοχος της DAILYCARD συμμετέχει αυτόματα στον διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά μιας ή/και περισσοτέρων συσκευασιών Nuggetsκοτόπουλου Πίνδος 400gr νωπό, GordonBlueκοτόπουλου Πίνδος 370gr νωπό, Φιλετάκια πανέ κοτόπουλου Πίνδος 400gr νωπά, Χειροποίητα μπιφτέκια Πίνδος 400gr νωπά (Στον διαγωνισμό δεν συμμετέχουν τα χύμα προϊόντα της σειράς ετοίμων ψημένων Πίνδος).
 6. Κάθε αγορά συσκευασίαςNuggetsκοτόπουλου Πίνδος 400gr νωπό, GordonBlueκοτόπουλου Πίνδος 370gr νωπό, Φιλετάκια πανέ κοτόπουλου Πίνδος 400gr νωπά, Χειροποίητα μπιφτέκια Πίνδος 400gr νωπά (Στον διαγωνισμό δεν συμμετέχουν τα χύμα προϊόντα της σειράς ετοίμων ψημένων Πίνδος).
 7. Όποιος κάτοχος της κάρτας DAILY δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω προωθητική ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:30-15:30 στο τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500.
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΜΑRΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, την Παρασκευή 07/10 και ώρα 15.00 με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων.
 9. Θα αναδειχθούν: Τρεις (3) τυχεροί οιοποίοι θα κερδίσουν από μια (1) Τοστιέρα, Τρεις (3) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) τηγάνι mini με κεραμική αντικληρική επίστρωση Infinity 14cm και Δέκα (10) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1)  κουτί (GIFTBOXES) με προϊόντα ΕΤΟΙΜΑ ΨΗΜΕΝΑ του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ
 10. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές.
 11. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.
 12. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα δώρα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.
 13. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το τμήμα marketing της ΜΑRΚΕΤ-ΙΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες (08:00-16:00). Ο τυχερός που δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, είτε επικοινωνώντας με το τμήμα marketing της ΜΑRΚΕΤ ΙΝ, είτε να το πληροφορηθεί από τις αφίσες που έχουν αναρτηθεί στις διευθύνσεις των καταστημάτων της ΜΑRΚΕΤ ΙΝ. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν ανταποκριθεί θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 21/10/22, θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον 1ο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες.
 14. Στην περίπτωση όπου παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών και αναπληρωματικών νικητών και κάποιος, έστω και ο αναπληρωματικός, νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό χάνεται και η εταιρεία ΜΑRΚΕΤ ΙΝ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 15. Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της ΜΑRΚΕΤ ΙΝ.
 16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΜΑRΚΕΤΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500 για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.
 17. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής τους στον διαγωνισμό από το υποστηρικτικό υλικό της ενέργειας (δείκτες ραφιού, φυλλάδιο κλπ) που θα βρίσκεται στους χώρους των καταστημάτων για την περίοδο 07/09/2022-03/10/2022.
 18. Οι διοργανώτριες εταιρείεςΑ.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ  και ΜΑRΚΕΤ ΙΝ δικαιούνται να ματαιώσουν τον διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας. Οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν με αποκλειστική ευθύνη τους να ενημερώνονται για τις όποιες τυχόν από τις ανωτέρω αλλαγές λάβουν χώρα.
 19. Οι διοργανώτριες εταιρείες ΜΑRΚΕΤΙΝ και Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των supermarket ΜΑRΚΕΤ ΙΝ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 20. Η ΜΑRΚΕΤΙΝ και η Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεώντους.
 21. Οι εταιρείες Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ και ΜΑRΚΕΤΙΝ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουντο δώρο.
 22. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως έχουν δοθεί από αυτόν στην DAILY CARD για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρεία ΜΑRΚΕΤ ΙΝ. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έδωσε κατά την εγγραφή του στην DAILY CARD και την καταχώρησή τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την εταιρεία ΜΑRΚΕΤΙΝ όπως επίσης και τη δημοσιοποίησή τους.
 23. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

Για τη Διοργανώτρια

 

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας κάνοντας χρήση της Daily Card από 09/02/2022 έως 07/03/2022 αγοράζοντας πολυσυκευασίες Capice, Γεμιστά και Πτι-Μπερ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 1 από 450 δωροεπιταγές Market In, αξίας 6€ η κάθε μία!

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 08/12/2021 έως 10/01/2022 αγοράζοντας Ariel Mountain Spring ή Alpine (υγρό ή σκόνη 56μεζ) και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 20 δωροεπιταγές Market In, αξίας 100€ η κάθε μία!

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 08/12/2021 έως 10/01/2022 σε επιλεγμένα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ και ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 1 κουζινομηχανή BOSCH, 30 κουτιά με προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ και 10 κοτοπουλιέρες με γάντι ψησίματος!

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 10/11/2021 έως 06/12/2021 σε οποιεσδήποτε πολυσυσκευασία Coca-Cola 6x330ml και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 20 ψησταριές grill!

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 10/11/2021 έως 06/12/2021 σε μία οποιεσδήποτε συσκευασία ΠΙΝΔΟΣ ολόκληρο κοτόπουλο (sticker -30%) ή ΠΙΝΔΟΣ τεμαχισμένα μέρη κοτόπουλου (sticker -30%) και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε!

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 29/09/2021 έως 18/10/2021 σε 2 οποιεσδήποτε συσκευασίες ζυμαρικών Barilla από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τριάντα (30) Bluetooth Ηχεία Sony SRS-XB01 Black!

 

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 30/06/2021 έως 02/08/2021 σε επιλεγμένα προϊόντα LIPTON από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 230 δωροεπιταγές αξίας 10€ η καθεμία!

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 30/06/2021 έως 02/08/2021 σε επιλεγμένα προϊόντα OREO από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 50 δωροεπιταγές αξίας 50€ η καθεμία!

 

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

 

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 30/06/2021 έως 02/08/2021 σε επιλεγμένα προϊόντα MISKO από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε πολλά δώρα!

 

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 30/06/2021 έως 17/07/2021 σε επιλεγμένα προϊόντα HEINEKEN από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε πολλά δώρα!

 

 

Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός με την Daily Card!

Πραγματοποήστε τις αγορές σας με την Daily Card από 02/06 έως 28/06/21 σε επιλεγμένα προϊόντα ARIEL από τα καταστήματα MARKET IN και μπείτε στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία σκούπα Ρομπότ «iRobot Braava»!

 

MARKET IN, μέσα στην κρίση είναι η λύση! Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις.

Αποτελέσματα διαγωνισμού Daily Card ενέργειας BARILLA, Φυλλαδίου Προσφορών 03/03 - 05/04/21 

Συγχαρητήρια στους νικητές μας!
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων, παρουσία εκπροσώπων, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Αναδείχθηκαν, 

• ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΥΧΕΡΟΙ που κερδίζουν από ΕΝΑ (1) LENOVO TABLET M7
• ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΥΧΕΡΟΙ που κερδίζουν από ΕΝΑ (1) ΔΩΡΟΠΑΚΕΤΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ MISKO

Στοιχεία Daily Card νικητών:

TABLET:
00268064
00812552
00983622
01032121

ΔΩΡΟΠΑΚΕΤΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ MISKO:
00031888
00032875
00043219
00094218
00095219
00140144
00163300
00219198
00263684
00342051
00413148
00597367
00682803
00726069
00760315
00763251
00768301
00780383
00791518
00819978
00823787
00831768
00840541
00846503
00852701
00854773
00860077
00875495
00889291
00948629

Διευκρινίζεται ότι, μέσα στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ονόματα των τυχερών δεν ανακοινώνονται.
Η ενημέρωση των νικητών θα γίνει από το τμήμα marketing της εταιρίας MARKET IN ενώ τα δώρα θα παραλάβουν οι τυχεροί αφού ενημερωθούν από τα καταστήματα λιανικής ΜΑRKET IN όπου εξυπηρετούνται με την επίδειξη της ταυτότητας τους, καθώς και της Daily Card.

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού Daily Card ενέργειας HENKEL, Φυλλαδίου Προσφορών 03/03 - 05/04/21 

Συγχαρητήρια στους νικητές μας!
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων, παρουσία εκπροσώπων, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Αναδείχθηκαν, 

ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΥΧΕΡΟΙ που κερδίζουν από ΜΙΑ (1) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ

Στοιχεία Daily Card νικητών:

00160722
00268709
00364852
00570144
00686374
00763237
00780378
00832284
00956289
00990082
01025554
00008423
00067335
00076875
00091270
00149939
00248927
00270898
00284681
00395598
00397929
00411505
00436220
00484961
00503864
00639587
00722609
00763250
00784722
00819813
00836775
00843495
00851895
00852882
00855433
00873764
00874909
00876281
00880472
00882854
00889119
00891089
00927181
00983020
00983602
00294598
00667393
00875450
00906453
00992857

Διευκρινίζεται ότι, μέσα στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ονόματα των τυχερών δεν ανακοινώνονται.
Η ενημέρωση των νικητών θα γίνει από το τμήμα marketing της εταιρίας MARKET IN ενώ τα δώρα θα παραλάβουν οι τυχεροί αφού ενημερωθούν από τα καταστήματα λιανικής ΜΑRKET IN όπου εξυπηρετούνται με την επίδειξη της ταυτότητας τους, καθώς και της Daily Card.

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού Daily Card ενέργειας K22 , Φυλλαδίου Προσφορών 03/03-05/04/21 

 

Συγχαρητήρια στους νικητές μας!
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων, παρουσία εκπροσώπων, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Αναδείχθηκαν,

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΤΥΧΕΡΟΙ που κερδίζουν από ΕΝΑ (1) ΠΑΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΕΥΡΩ

Στοιχεία Daily Card νικητών:

**10021138*
**10023067*
**10025575*
**10027164*
**10029175*
**10033200*
**10047793*
**10052692*
**10096660*
**10059378*
**10076833*
**10084719*
**10085428*
**10086667*
**10091837*

Διευκρινίζεται ότι, μέσα στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ονόματα των τυχερών δεν ανακοινώνονται.
Η ενημέρωση των νικητών θα γίνει από το τμήμα marketing της εταιρίας MARKET IN ενώ τα δώρα θα παραλάβουν οι τυχεροί αφού ενημερωθούν από τα καταστήματα λιανικής ΜΑRKET IN όπου εξυπηρετούνται με την επίδειξη της ταυτότητας τους, καθώς και της Daily Card.