Όροι Διαγωνισμών

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ – BARILLA HELLAS

(Δώρα: ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΥΧΕΡΟΙ κερδίζουν BLUETOOTH HXEIA SONY)

29/09/2021 - 18/10/2021

 

 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρείες ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ ΑΕΒΕ (στο εξής «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ») και BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (στο εξής «BARILLA HELLAS»)   για το διάστημα 29/09/2021-18/10/2021, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας DAILY CARD της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και BARILLA HELLAS καθώς και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.
 2. Οι συνδιοργανώτριες εταιρείες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρεία BARILLA HELLAS δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέσω της αγοράς ζυμαρικών ή σαλτσών BARILLA ενώ η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝ διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, του Ν.4624/2019 και του Κανονισμού 679/2016{Ε.Ε}, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης των δωροεπιταγών στους νικητές και αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε σχετική ενέργεια για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού. Η εταιρεία BARILLA HELLAS δεν θα έχει πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων της κάρτας DAILY CARD των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι έγκυρα, ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος ο κάτοχος της DAILYCARD συμμετέχει αυτόματα στον διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά μιας ή/και περισσοτέρων συσκευασιών ζυμαρικών ή σαλτσών της μάρκας «BARILLA».
 6. Κάθε αγορά συσκευασίας ζυμαρικών ή σαλτσών «BARILLA» αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
 7. Όποιος κάτοχος της κάρτας DAILY δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω προωθητική ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:30-15:30 στο τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500.
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, τη 22/10/21 και ώρα 14:00 με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων.
 9. Θα αναδειχθούν: Τριάντα (30) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) Bluetooth Ηχείo Sony SRS-XB01 Black.
 10. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές.
 11. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.
 12. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα δώρα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.
 13. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες (08:00-16:00). Ο τυχερός που δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, είτε επικοινωνώντας με το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, είτε να το πληροφορηθεί από τις αφίσες που έχουν αναρτηθεί στις διευθύνσεις των καταστημάτων της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν ανταποκριθεί θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 29/10/21, θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον 1ο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες.
 14. Στην περίπτωση όπου παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών και αναπληρωματικών νικητών και κάποιος, έστω και ο αναπληρωματικός, νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό χάνεται και η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 15. Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ.
 16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΜΑΡΚΕΤΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500 για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.
 17. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής τους στον διαγωνισμό από το υποστηρικτικό υλικό της ενέργειας (δείκτες ραφιού, φυλλάδιο κλπ) που θα βρίσκεται στους χώρους των καταστημάτων για την περίοδο 29/09/2021-18/10/2021.
 18. Οι διοργανώτριες εταιρείες BARILLA HELLAS και ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δικαιούνται να ματαιώσουν τον διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας. Οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν με αποκλειστική ευθύνη τους να ενημερώνονται για τις όποιες τυχόν από τις ανωτέρω αλλαγές λάβουν χώρα.
 19. Οι διοργανώτριες εταιρείες ΜΑΡΚΕΤΙΝ και BARILLA HELLAS διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των supermarket ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 20. Η ΜΑΡΚΕΤΙΝ και η BARILLA HELLAS δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεώντους.
 21. Οι εταιρείες BARILLA HELLAS  και ΜΑΡΚΕΤΙΝ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουντο δώρο.
 22. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως έχουν δοθεί από αυτόν στην DAILY CARD για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έδωσε κατά την εγγραφή του στην DAILYCARD και την καταχώρισή τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝ όπως επίσης και τη δημοσιοποίησή τους.
 23. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

Για τη Διοργανώτρια

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ – Lipton 

30/06/2021 – 02/08/2021

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΜARKETIN, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «dailycard»κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 2. Διάρκειατου Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/06/2021 έως και 02/08/2021.
 3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ο κάτοχος της κάρτας «dailycard» συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας «dailycard» πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά προϊόντων Lipton IceTea 500ML από τα καταστήματα MARKET IN και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά προϊόν με προσφορά -20%. Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν οι κωδικοί Lipton lemon 500ml, Liptonl emon zero sugar 500ml, Lipton green lemon zero sugar 500ml. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας «dailycard», των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της ΜARKETIN, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και την 02/08/2021. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΜARKET IN» καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας «ΜARKET IN» δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 8005005055 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 03/08/2021, ημέρα  Tρίτη, στα γραφεία της ΜARKET IN και ώρα 11:00 π.μ.ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της ΜARKETINκαι έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Ο κωδικός της κάρτας του νικητή θα ανακοινωθεί στην facebook σελίδα του MARKETIN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 2. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 230 νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 

 • 230 Δωροεπιταγές MARKET IN, αξίας 10€

 

 1. Ενημέρωσηγια την κατακύρωση των δώρων. Ο κωδικός των νικητήριων καρτών «dailycard» των διακοσίων τριάντα (230) τυχερών θα ανακοινωθεί στην facebook  σελίδα του MARKETIN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την εταιρία MarketIN, ο οποίοςθα τους δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή που διεξάγει την κλήρωση ώστε να παραλάβουν το δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν πέντε (5) κατ’ ανώτερο αριθμό κλήσεων για να αποδεχθεί και να παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή και της MARKETIN και θα καλείται ο επόμενος νικητής – Αναπληρωματικός κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2, 3 και 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της MARKETIN περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η MARKETIN δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της MARKETIN περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Η τελική ημερομηνία εύρεσης των τελικών νικητών ορίζεται η 30/08/2021.
 2. Προσωπικά Δεδομένα. Κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται είναι ο κωδικός της «dailycard»όλων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η MARKETIN θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς MARKETIN προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την MARKETIN. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της MARKETIN στο τηλέφωνο 8005005055.Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή  με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων. Η MARKETIN δεν διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην Διοργανώτρια. Ενδέχεται η Διοργανώτρια να ζητήσει μέσω της MARKETIN την συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους νικητές. Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας τηςMARKETIN που είναι αναρτημένοι στη facebook σελίδα του MARKETIN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores.
 3. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. Αποδοχή των όρων.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Αθήνα, Ιούνιος 2021

Για τη Διοργανώτρια

 

ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ – MONDELEZ HELLAS

 

(Δώρα: ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΞΙΑΣ 50 (ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ)

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  Στον διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρία  «MARKET IN», η οποία εδρεύει ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής Θέση Ντοροβατέζα, με ΑΦΜ 998771189 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία Mondelēz  Hellas SA (εφεξής «ο Συνεργάτης»), η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους 19-21,ΤΚ 14451 για το διάστημα 30/6/2021 – 2/8/2021, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας “DAILY CARD”. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Mondelēz  Hellas SA, οι συγγενείς τους α βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Συνεργάτη και της ΜARKETIN, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «dailycard» κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/06/2021 έως και 02/08/2021.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάτοχος της κάρτας «daily card» συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας «daily card» πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά των παραπάνω συμμετεχουσών συσκευασιών προϊόντων OREO από τα καταστήματα MARKET IN και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά προϊόν. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ο Συνεργάτης δεν θα συλλέγει, επεξεργάζεται ούτε αποκτά πρόσβαση σε κανενός είδους προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών.

 

5.-Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος ο κάτοχος της DAILY CARD συμμετέχει αυτόματα στον διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά μιας ή/και περισσοτέρων πολυσυσκευασιών OREO.

6.-Κάθε αγορά πολυσυσκευασίας ζυμαρικών «OREO» αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση.

7.-Όποιος κάτοχος της κάρτας DAILY δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω προωθητική ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 στο τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500

8.-Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, τη Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 14:00 με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων.

9.-Θα αναδειχθούν:

Πενήντα (50) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) Δωροεπιταγή ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αξίας πενήντα ευρώ (50).

10.-Επιπλέον, θα αναδειχθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί νικητές.

11.-Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες (08:00 – 16:00). Ο τυχερός που δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επικοινωνώντας με το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν ανταποκριθεί θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 03/09/2021, θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον 1ο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες.

12.-Στην περίπτωση όπου παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης  των αρχικών και αναπληρωματικών νικητών και κάποιος, έστω και ο αναπληρωματικός, νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό χάνεται και η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

13.-Οι δωροεπιταγές είναι συγκεκριμένεςκαι προσωπικές, και δεν ανταλλάσσονται ολικώς  ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.

14.-Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ.

15.-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500 για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

16.-Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής τους στον διαγωνισμό από το υποστηρικτικό υλικό της ενέργειας (δείκτες ραφιού, φυλλάδιο κλπ) που θα βρίσκεται στους χώρους των καταστημάτων για την περίοδο 30/06/2021-02/08/2021.

17.-Οι διοργανώτριες εταιρείες MONDELEZ HELLAS  και ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ δικαιούνται να ματαιώσουν τον διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας. Οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν με αποκλειστική ευθύνη τους να ενημερώνονται για τις όποιες τυχόν από τις  ανωτέρω αλλαγές λάβουν χώρα.

18.-Οι διοργανώτριες εταιρείες ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ και MONDELEZ HELLAS  διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των supermarket ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

19.-Η ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ και η ΜΟΝDELEZ HELLAS  δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά,  που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεώντους. .

20.-Οι  εταιρείες ΜΟΝDELEZ HELLAS  και ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν την δωροεπιταγή.

21.-Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως έχουν δοθεί από αυτόν στην DAILY CARD για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έδωσε κατά την εγγραφή του στην DAILY CARD και την καταχώρισή τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ όπως επίσης και τη δημοσιοποίησή τους.

22.-Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 

 

 

ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ – BARILLA HELLAS

 

(Δώρα: ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΞΙΑΣ 6€ &ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΩΡΟΠΑΚΕΤΑ MISKO)

 

1.-Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρείες ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ ΑΕΒΕ (στο εξής «ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ») και BARILLAHELLASΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (στο εξής «BARILLAHELLAS»)   για το διάστημα 30/06/2021-02/08/2021, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα  και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας DAILYCARD της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ και BARILLA HELLAS  καθώς και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

2.-Οι συνδιοργανώτριες εταιρείες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρεία BARILLAHELLASδίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέσω της αγοράς πολυσυσκευασιών ζυμαρικών MISKO ενώ η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, του Ν.4624/2019 και του Κανονισμού 679/2016{Ε.Ε}, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης των δωροεπιταγών στους νικητές και αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε σχετική ενέργεια για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.. Η εταιρεία BARILLA HELLAS δεν θα έχει πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

 

3.-Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων της κάρτας DAILY CARD των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι έγκυρα, ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

4.-Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.

5.-Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος ο κάτοχος της DAILY CARD συμμετέχει αυτόματα στον διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά μιας ή/και περισσοτέρων συσκευασιών ζυμαρικών της μάρκας «MISKO».

6.-Κάθε αγορά συσκευασίας ζυμαρικών «MISKO» αποτελεί και μία συμμετοχή στην κλήρωση.

7.-Όποιος κάτοχος της κάρτας DAILYδεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω προωθητική ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 στο τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500

8.-Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, τη Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 14:00 με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων.

9.-Θα αναδειχθούν:

Πενήντα (50) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) επιταγή έκπτωσης ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αξίας έξι ευρώ (6€) &τριάντα (30) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) δωροπακέτομε προϊόντα Misko.

10.-Επιπλέον, θα αναδειχθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί νικητές.

11.-Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες (08:00 – 16:00). Ο τυχερός που δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, είτε επικοινωνώντας με το τμήμα marketing της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, είτενα το πληροφορηθεί από τις  αφίσες που έχουν αναρτηθεί στις διευθύνσεις των καταστημάτων της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν ανταποκριθεί θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 03/09/2021, θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον 1ο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες.

12.-Στην περίπτωση όπου παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης  των αρχικών και αναπληρωματικών νικητών και κάποιος, έστω και ο αναπληρωματικός, νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό χάνεται και η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

13.-Οι δωροεπιταγές είναι συγκεκριμένες και προσωπικές, και δεν ανταλλάσσονται ολικώς  ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.

14.-Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ.

15.-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ, ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2299150500 για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

16.-Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής τους στον διαγωνισμό από το υποστηρικτικό υλικό της ενέργειας (δείκτες ραφιού, φυλλάδιο κλπ) που θα βρίσκεται στους χώρους των καταστημάτων για την περίοδο 30/06/2021-02/08/2021.

17.-Οι διοργανώτριες εταιρείες BARILLAHELLAS  και ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ δικαιούνται να ματαιώσουν τον διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας. Οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν με αποκλειστική ευθύνη τους να ενημερώνονται για τις όποιες τυχόν από τις  ανωτέρω αλλαγές λάβουν χώρα.

18.-Οι διοργανώτριες εταιρείες ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ και BARILLAHELLAS  διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των supermarket ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

19.-Η ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ και η BARILLAHELLAS  δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά,  που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεών τους.

20.-Οι  εταιρείες BARILLA HELLAS  και ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν την δωροεπιταγή.

21.-Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως έχουν δοθεί από αυτόν στην DAILY CARD για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έδωσε κατά την εγγραφή του στην DAILY CARD και την καταχώρισή τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ όπως επίσης και τη δημοσιοποίησή τους.

22.-Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«EΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ» ΑΠΟ ΤΗΝ HEINEKEN

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MARKET IN», η οποία εδρεύει ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής Θέση Ντοροβατέζα, με ΑΦΜ 998771189 (εφεξής «Διοργανώτρια») όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «EΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ(εφεξής, η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών, που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, με την συνεργασία και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», (εφεξής η «HEINEKEN»), που εδρεύει στο Αιγάλεω, Αττικής, Λ. Κηφισού 102-107. Η Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της Διοργανώτριας (εφεξής τα «Καταστήματα»). Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής, «όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Ενέργεια κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Ενέργειας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας του Σούπερ Μάρκετ ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ «DAILY CARD» (εφεξής η «Κάρτα»).

 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της HEINEKEN, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών ή άτομα με τα οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης, (δ) άτομα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Διευκρινίζεται ότι από την Ενέργεια εξαιρούνται επίσης όσοι κάτοχοι της Κάρτας, δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιθείσα.
 2. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/06/2021 και ώρα 80:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και τις 17/07/2021 και ώρα 23:59, (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας, ουδεμία συμμετοχή σε αυτήν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιθείσα και, συνεπώς, δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
 3. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια. Ο κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στην Ενέργεια με τη χρήση της Κάρτας με τον εξής τρόπο: πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Heineken ή Heineken 0.0.Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης τυχόν ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στην Ενέργεια. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας του Σούπερ ΜάρκετΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ «DAILYCARD», των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Διοργανώτριας οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 17/07/2021 και ώρα 23:59. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως ουδέποτε πραγματοποιθείσα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 5. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της Κάρτας πιστότητας του Σούπερ ΜάρκετΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ «DAILYCARD», μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες συσκευασίες. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της Κάρτας τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι oι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της HEINEKEN. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλων ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
 6. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας του Σούπερ ΜάρκετΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ «DAILYCARD», δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία από το λογαριασμό του ή να το δηλώσει εγγράφως μέσω email στο info@market-in.gr.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή της Ενέργειας. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν (1) εκπρόσωπο της HEINEKEN και δύο (2) εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δίνεται με ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της Διοργανώτριας να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, κατά την απόλυτη κρίση της.
 8. Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν ογδόντα πέντε(85) νικητές, στους οποίους θα διατεθεί τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα.Τα Δώρα της Ενέργειας (εφεξής τα «Δώρα») είναι τα εξής:
 • Πέντε (05) Επιδαπέδια Ποδοσφαιράκια
 • Είκοσι (20) HEINEKEN KIT UEFA EURO 2020
 • Eξήντα (60) ΔωροεπιταγέςΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ αξίας 25 ευρώ

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ογδόντα πέντε (85) νικητές και ογδόντα πέντε (85) αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν εμφανισθούν εγκαίρως σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, ή αρνηθούν τα Δώρα, χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί των Δώρων και ορίζονται νικητές οι επιλαχόντες αναπληρωματικοί νικητές. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλο δώρο.

 1. Ενημέρωση για την κατοχύρωση των Δώρων. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος, ή μέσω email από την εταιρεία «ΜΑΡΚΕΤ-ΙΝ» ή τηλεφωνικά από συνεργάτη της Διοργανώτριας ή της «HEINEKEN». Στην περίπτωση που οι Νικητές δεν ανταποκριθούν για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν δέκα (10), κατ’ ανώτερο αριθμό κλήσεων εντός χρονικού διαστήματος 26/07/2021 – 04/08/2021, ημερών για να αποδεχθούν και να παραλάβουν τα Δώρα τους, τότε οι συγκεκριμένοι Νικητές χάνουν το δικαίωμά τους επί των Δώρων και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή και της «HEINEKEN» και θα καλείται ο επόμενος νικητής – αναπληρωματικός κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης του Δώρου να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της HEINEKEN περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η HEINEKEN δεν φέρουν καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως προς τους Συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και / ή ζημία και / ή για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την Ενέργεια. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της HEINEKEN περιορίζεται αποκλειστικά στην διάθεση του ανώτερου προγραμματισμένου Δώρου που θα δοθεί. Η Διοργανώτρια και η HEINEKEN δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη καταχώρηση ή/και παραλαβή του Δώρου από το νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενών προθεσμιών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της HEINEKEN παύει να υφίσταται. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνηθείσες ιδιότητες κτλ. έναντι της Διοργανώτριας. Ακόμη, η Διοργανώτρια και η HEINEKEN δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κτλ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
 2. Προσωπικά Δεδομένα. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της Ενέργειας καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (i) για τους Συμμετέχοντες: Όσον αφορά τη Διοργανώτρια εταιρεία γίνεται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου και στους όρους του 5ae.gr, για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας, της επικύρωσης των συμμετοχών στην Ενέργεια, της διενέργειας της κλήρωσης και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβουν οι Συμμετέχοντες μέρος στην Ενέργεια (εκτέλεση σύμβασης). Όσον αφορά τη HEINEKEN, δεν γίνεται συλλογή ή επεξεργασία των στοιχείων των συμμετεχόντων αλλά η HEINEKEN λαμβάνει μόνο γενικά στατιστικά στοιχεία εξαγόμενα από τη Διοργανώτρια εταιρεία, τα οποία δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία. (ii) για το νικητή ή / και τους επιλαχόντες: πέραν της ανωτέρω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, το όνομα και τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαβιβαστούν στη HEINEKEN υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των νικητών και την απόδοση των δώρων, επεξεργασία που είναι επίσης απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Ενέργειας (εκτέλεση σύμβασης). Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων και των νικητών ή/και επιλαχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και τα προσωπικά στοιχεία των νικητών ή/και επιλαχόντων θα τηρούνται από τη HEINEKEN αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς και το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ανάδειξη των νικητών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και / ή της HEINEKEN, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη του νικητή της Ενέργειας και για την παράδοση του Δώρου. Ειδικότερα, τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και / ή επιλαχόντων θα διαβιβάζονται στην εταιρεία HEINEKEN από την Διοργανώτρια με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την παραλαβή των Δώρων τους. Η συγκεκριμένη εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της «HEINEKEN» για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς/ενέργειες της Διοργανώτριας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων, νικητής ή/και επιλαχών επιθυμεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με την συμμετοχή του στην Ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Διοργανώτριας στο τηλέφωνο 2122225400 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Τέλος, εάν κάποιος Συμμετέχων, νικητής ή/και επιλαχών θεωρεί ότι η Διοργανώτρια ή/και η HEINEKEN παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
 3. Λοιποί Όροι. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας και / ή της HEINEKEN. Οι παρόντες Όροι θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας: ---Η Διοργανώτρια και η HEINEKEN διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας Ενέργειας, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλουν ή ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην ως άνω επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η HEINEKEN ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας και/ ή της κλήρωσης και / ή της παράδοσης του Δώρου, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της HEINEKEN, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων και την πολιτική ασφαλείας της Διοργανώτριας που είναι αναρτημένοι στο site---. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή της κατωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην Ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και έναν εκπρόσωπο της HEINEKEN, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί κατά την διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

 

 

 

 

 

Όροι συμμετοχής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της MARKET IN AEBE

(Ηλεκτρονική κλήρωση με δώρο ένα αυτοκίνητο MAZDA 2)

 

 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρεία MARKET IN AEBE (που εδρεύει στη Ντοροβατέζα ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής τ.κ.19003) για το διάστημα από 21/6/2021 - 29/9/2021 επ’ ευκαιρία της πρόσφατης λειτουργίας των δύο νέων καταστημάτων της (supermarket), στη Λευκάδα, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας DAILY card της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας MARKET IN ΑΕΒΕ οι οποίοι εξαιρούνται αυτόματα.
 2. Η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ αναλαμβάνει την προμήθεια του δώρου του διαγωνισμού, διαθέτει δύο (2) νέα καταστήματα λιανικής supermarket στην πόλη Λευκάδας (επί της οδού Κουτρουμπή 3 και επί των οδών Ούλωφ Πάλμε & Ροντογιάννη), καθώς επίσης παράλληλα και άλλο ένα κατάστημα που ήδη λειτουργεί στην Βόνιτσα (θέση Λάμπρα), από τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αγορές των προϊόντων και θα διατεθεί το δώρο, θα διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού και θα αναλάβει τη διαδικασία παράδοσης του δώρου στον τυχερό του διαγωνισμού. Επίσης διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν2472/1997. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή και των λοιπών συμμετεχόντων) θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας DAILY Card των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). 
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, με πολλαπλές αγορές. 
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 ο κάτοχος της DAILY Card συμμετέχει αυτόματα στοδιαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά από τα τρία (3) ως άνω καταστήματα της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ οποιωνδήποτε προϊόντων συνολικής αξίας ανά εκάστη αγορά άνω των εικοσιπέντε Ευρώ (25,00€). Ο καταναλωτής – κάτοχος της DAILY Card που δεν χρησιμοποίησε την ως άνω κάρτα δεν συμμετέχει αυτόματα αλλά θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι και το τέλος του διαγωνισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας MARKET IN AEBE ή στο τηλέφωνο 22991-50500.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία της ταμειακής απόδειξης (Αριθμός ταμειακής μηχανής και αριθμός απόδειξης). 
 6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος DAILY Card, δύναται να εκδώσει μια εκείνη τη στιγμή. 
 7. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 στο τμήμα marketing της DAILY Card στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22991-50500. 
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας MARKET IN ΑΕΒΕ (ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, ΤΚ 19003) την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Κων/νας Μαυρογιάννη - Aναπλιώτη. 
 9. Θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) αυτοκίνητο MAZDA 2. Ο τυχερός θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από τους διευθυντές των καταστημάτων όπου έγιναν οι αγορές και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην κλήρωση. 
 10. Τα στοιχεία του νικητή που θα αναδειχθεί:
 • θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των τριών ως άνω καταστημάτων MARKET IN
 • θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στα τρία ως άνω καταστήματα MARKET IN
 • θα αναρτηθούν στην σελίδα Facebook της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ.
 1. Τo δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 2. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε σημείο όπου θα ορίσει η MARKETINAEBE. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον τυχερό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και της κάρτας DAILYCard.
 3. Η διοργανώτρια εταιρεία MARKET IN AEBE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των τριών ως άνω super market ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου.
 4. Στην περίπτωση όπου παρέλθει (1) ένας μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή και ο τελευταίος δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο, αυτό απόλλυται και η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AEBE μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 5. Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Κων/να Μαυρογιάννη - Αναπλιώτη, οδός Σταδίου 39 Αθήνα τηλ. 210-3212518. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος όπως αυτό έχει κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
 6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ. Η εταιρεία «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημιά και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεση ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων/νικητή. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ παύει να υφίσταται. Η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην MAΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η MAΡKET IN AEBE επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό εν έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 8. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ δικαιούται να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση και διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

 

                                                                                                Μαρκόπουλο 17/6/2021

Για την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AΕΒΕ

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

Ευλαμπία Θ. Ράμμου

Διευθ. Σύμβουλος

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑRIEL

02/06/2021 - 28/06/2021

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρία  «MARKET IN», η οποία εδρεύει ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής Θέση Ντοροβατέζα, με ΑΦΜ 998771189 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Αγ.Κωνσταντίνου 49,ΤΚ 15124 (εφεξής η «P&G»)  για το διάστημα 2/6 – 28/6, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας “DAILY CARD”. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της P&G, οι συγγενείς τους α βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΜARKETIN, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «dailycard»κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 02/06/2021 έως και 28/06/2021.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάτοχος της κάρτας «daily card» συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας «daily card» πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ARIEL από τα καταστήματα MARKET IN και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά προϊόν. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας «dailycard», των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της ΜARKETIN, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και την 28/06/2021. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της «dailycard» μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@market-in.gr, αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του «ΜARKETIN» και το όνομα του Διαγωνισμού ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 8005005055 και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του «ΜARKETIN». Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΜARKET IN» καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας «ΜARKETIN» δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 8005005055 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/2021, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της ΜARKET IN και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της ΜARKET IN και έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Ο κωδικός της κάρτας του νικητή θα ανακοινωθεί στην facebook σελίδα του MARKET IN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 2. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 5 νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 

5 νικητές : από 1 Σκούπα Ρομπότ iRobot Braava

 

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση των δώρων. Ο κωδικός των νικητήριων καρτών «dailycard» των πέντε (5)τυχερών θα ανακοινωθεί στην facebook  σελίδα του MARKETIN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την MARKET IN ώστε να παραλάβουν το δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν πέντε (5) κατ’ ανώτερο αριθμό κλήσεων για να αποδεχθεί και να παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή και της MARKET IN και θα καλείται ο επόμενος νικητής – Αναπληρωματικός κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2, 3 και 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της MARKETIN περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η MARKETIN δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της MARKET IN περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Η τελική ημερομηνία εύρεσης των τελικών νικητών ορίζεται η 15/07/21.
 2. Προσωπικά Δεδομένα. Κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται είναι ο κωδικός της «dailycard»όλων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η MARKET IN θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς MARKETIN προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την MARKETIN. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της MARKETIN στο τηλέφωνο Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή  με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων. Η MARKETIN δεν διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην Διοργανώτρια. Ενδέχεται η Διοργανώτρια να ζητήσει την συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους νικητές. Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της MARKETIN που είναι αναρτημένοι στη facebook σελίδα του MARKETIN https://www.facebook.com/MarketIn.fthines.agores.
 3. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 1. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Αθήνα, Ιούνιος 2021

Για τη Διοργανώτρια