Όροι και Προϋποθέσεις

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.market-in.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.market-in.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.market-in.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας..

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.market-in.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.market-in.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το www.market-in.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλόλητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλεισμένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Το www.market-in.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www.market-in.gr έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

·         Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο site, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

·         Απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

·         Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

·         Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.market-in.gr ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σχετικά με τo e-shop

Το www.market-in.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης καταναλωτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-shop) των προϊόντων πώλησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MARKET IN», με Α.Φ.Μ. 998771189 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6795801000, που εδρεύει στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (θέση Ντοροβατέζα) και εκπροσωπείται νόμιμα. Οι όροι χρήσης του παρόντος συμπληρώνουν  τους γενικούς όρους χρήσης του www.market-in.gr και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι του παρόντος.

Πριν από κάθε συναλλαγή στην ιστοσελίδα βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η αποδοχή τους είναι ρητή και ανεπιφύλακτη.

Οι όροι χρήσης δύναται να τροποποιούνται μονομερώς από την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες τις αγοράς. Η τυχόν τροποποίηση των όρων έχουν ισχύ για τις νέες συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μετά την δημοσίευσή τους, και όχι για εκείνες που βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. Κάθε χρήστης φέρει ατομική ευθύνη για την χρήση του προσωπικού λογαριασμού του στην ιστοσελίδα, η οποία διενεργείται μόνο από τον ίδιο, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν χρήση του από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες, για συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν από μη δικαιούχους, με αθέμιτη χρήση στοιχείων και λογαριασμών από τρίτα πρόσωπα.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για κάθε είδους αθέμιτη ή παράνομη χρήση που μπορεί να βλάψει την υπόσταση της ιστοσελίδας και εν γένει της εταιρείας. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώνει συναλλαγές και να αποβάλλει χρήστες, όταν πέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ήθελε υποτεθεί ότι μπορεί να λάβει χώρα μέσω της ιστοσελίδας. Το υποκείμενο των δεδομένων οποτεδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων, να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης προσωπικών δεδομένων, να περιορίσει ή να εναντιωθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αιτηθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία, διαχειρίζεται υπεύθυνα τα Δεδομένα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως κύριο σκοπό την ολοκλήρωση των αγορών μέσω της ιστοσελίδας και την αποστολή τους στις διευθύνσεις των πελατών, όπως και επιβράβευσης πόντων και προωθητικών ενεργειών στους καρτούχους της κάρτας πιστότητας της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ καλούμενη Daily Card. Επίσης χρησιμοποιούνται σε περίπτωση διαγωνισμών, κληρώσεων και απόκτησης δώρων. Τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί ο εκάστοτε σκοπός για τον οποίο είχαν συλλεχθεί.

Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να παραδοθεί η παραγγελία σας. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ζητά πάντα τη ρητή συγκατάθεσή από το υποκείμενο των δεδομένων, όπως ορίζει ο νόμος, και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζει ο νόμος (επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.), τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας κάθε φορά που τους καταχωρείτε, διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, σε διαφορετική περίπτωση τo ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 Διαθεσιμότητα Προϊόντων-Τιμολόγηση

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, που αφορούν τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που υπάρχουν στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας.

Δύναται να παρουσιαστούν διαφοροποιήσεις στις τιμές κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρονικά μεταξύ τους επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στα πλαίσια της πολιτικής τιμών και προσφορών της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δύναται να καθορίζει την ελάχιστη αξία της παραγγελίας, όπως και το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και διαθεσιμότητας εξυπηρέτησης. Το ελάχιστο όριο παραγγελίας ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€) χωρίς χρέωση μεταφορικών*. Η χρέωση των προϊόντων θα γίνεται με βάση τις τιμές που ισχύουν και είναι αναρτημένες στο e-shop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας.

*εξαιρούνται οι περιοχές Λαύριο, Καπανδρίτι - Βαρνάβας, Σαρωνίδα - Ανάβυσσος, Μαραθώνας, Αράχωβα Βοιωτίας όπου η ελάχιστη παραγγελία διαμορφώνεται στα ογδόντα ευρώ (80€). Οι περιοχές Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Κορωπί, Σπάτα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος, Μαγούλα, Ωρωπός - Κάλαμος, Καλύβια Θορικού, Πικέρμι - Μάτι, Αγ. Ανδρέα - Ζούμπερι, Άνδρος, Πάρος, Πόρτο Χέλι όπου ελάχιστη παραγγελία διαμορφώνεται στα εξήντα ευρώ (60€). 

Διαδικασία Παραγγελίας

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε, ώστε να μεταφερθείτε στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε. Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή ‘Προσθήκη στο καλάθι’ και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας, ή της πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την επισκόπηση της κατάστασης των ειδών που έχετε στο καλάθι σας (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρετε το ποντίκι του υπολογιστή σας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών το οποίο βρίσκεται άνω δεξιά της οθόνης σας και στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προς αγορά προϊόντων. Εφαρμόστε την ίδια διαδικασία για κάθε προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε ‘Ολοκλήρωση’. Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάποιο προϊόν από το καλάθι σας μπορείτε να το αφαιρέσετε ή να προσθέσετε διαφορετική ποσότητα για κάποιο άλλο προϊόν. Όταν καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων προχωράτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια επιλέγετε την ημερομηνία νια και το χρόνο παράδοσης, βάσει των επιλογών που δίνονται από το σύστημα. Στα προϊόντα επί ζυγίω ενδέχεται να παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις κατά το ζύγισμα από το επιλεγόμενο βάρος, όπως θα συνέβαινε και σε ένα φυσικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξομείωση αντίστοιχα και της τιμής, όπως αυτή θα αναγράφεται κατά την διάρκεια που θα κάνετε την παραγγελία σας. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως διασφαλίζουμε το ακριβές ποσό πληρωμής της παραγγελίας σας, σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόντα που χρειάζονται ζύγισμα.

Καταβολή τιμήματος

Η καταβολή του τιμήματος της αξίας των επιλεγμένων προϊόντων δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πληρωμής σύμφωνα με τις εκάστοτε επιλογές που διατίθενται, και με μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα κατά την παράδοση της παραγγελίας.

Τροποποίηση - Ακύρωση της Παραγγελίας

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις, στέλνοντας μήνυμα στο email ecs@market-in.gr, ή καλώντας στο 2114180496 να προβεί σε ακύρωση ή τροποποίηση της ήδη ολοκληρωμένης παραγγελίας σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, το αργότερο μία (1) εργάσιμη μέρα πριν από τον καταχωρημένο χρόνο παράδοσης. (Εργάσιμη μέρα θεωρείται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30 μέχρι 20.30 εκτός επίσημων αργιών).

Παράδοση - Περιοχές Εξυπηρέτησης

Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 21:00 και Σάββατο από 09:00 έως τις 20:00 εκτός των επίσημων αργιών.

Η μεταφορά καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής και μεταφέρουμε τα προϊόντα με τα κατάλληλα εξοπλισμένα ειδικά οχήματά μας για τη διασφάλιση ότι διατηρούνται στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, και ότι θα παραδοθούν με την αρχική άριστη ποιότητά τους.

Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι άθικτα και πλήρη συσκευασμένα. Τα φρέσκα προϊόντα επιστρέφονται εντός της ίδιας ημέρας από την παραλαβή τους, ενώ τα υπόλοιπα φαγώσιμα προϊόντα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Τα προϊόντα που δεν είναι φαγώσιμα δύναται να επιστραφούν εντός 5 ημερών υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Προϊόντα που έχουν ανοιγμένη ή αλλοιωμένη συσκευασία, επιστρέφονται στον μεταφορέα, μόνο κατά τη διαδικασία της παράδοσης, καθώς ο χρήστης έχει υποχρέωση να ελέγξει τα προϊόντα που του παραδίδονται. Μετά την παραλαβή των προϊόντων από το χρήστη και την απομάκρυνση του οδηγού, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί επιστροφές προϊόντων με αλλοιωμένη ή ανοιγμένη συσκευασία.

Τυχόν έξοδα που προκύψουν κατά τη διαδικασία της επιστροφής, επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός αν η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ φέρει υπαιτιότητα.

 Τελικοί Όροι

Όλο το περιεχόμενό του ηλεκτρονικού καταστήματος, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες και κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και προστατεύονται από το νόμο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επενέργεια στο περιεχόμενο του e-shop όπως ενδεικτικά, η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών και είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο e-shop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ επιφυλάσσεται  να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των όρων της. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ συμμορφώνεται στο παρόν με όσα η Ελληνική και η Κοινοτική Νομοθεσία  προβλέπουν. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά από τους παρόντες όρους μεταξύ καταναλωτή του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ο καταναλωτής καλείται να ελέγχει πριν από την αγορά και οπωσδήποτε πριν καταναλώσει ένα προϊόν τις πληροφορίες συστατικών που αναγράφονται πάνω στο προϊόν παρέχοντας ειδική προσοχή στα αλλεργιογόνα. Ενδέχεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν την αντικατάσταση των κωδικών, κάποιες φορές οι πληροφορίες της ιστοσελίδας να διαφέρουν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος. Οι ανωτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα δεν αντικαθιστούν τις πληροφορίες που βρίσκονται στη ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι πληροφορίες της ετικέτας.

Αν και η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προσπαθεί, όποτε αυτό είναι δυνατόν, να λαμβάνει αξιόπιστα στοιχεία από τους προμηθευτές και να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους ιστότοπούς της, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητά τους. Ενδέχεται να προκύπτουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στον ιστότοπο και των στοιχείων που αναφέρονται σε ετικέτες προϊόντων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν τα στοιχεία στις ετικέτες των προϊόντων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύουν οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν, πριν από την αγορά και τουλάχιστον πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες του (συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων). Ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.market-in.gr από τον επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.market-in.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία υποστεί χρήστης αυτής θετική ή αποθετική, ενώ για τυχόν χρήση της σελίδας από ανήλικο την ευθύνη φέρουν οι γονείς ή οι επίτροποι αυτών. Τέλος, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ενώ οι χρήστες οφείλουν και μετά την αρχική τους συγκατάθεση να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των όρων ανά τακτά  χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις τους με ιδία ευθύνη τους.