Ανακυκλώστε τους παλιούς λαμπτήρες


Στα καταστήματα Market IN έχετε την δυνατότητα να ανακυκλώσετε τους παλιούς λαμπτήρες στους κάδους ανακύκλωσης λαμπτήρων. Τοποθετήστε τις λάμπες στους ειδικούς κάδους με προσοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Ειδικά, οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου.

Ανακυκλώνονται όλοι οι λαμπτήρες οικονομίας, φθορισμού, καθώς και οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης,  ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED.