ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ Quick White Υπερλευκαντικό σε Σκόνη 4x50gr -1€

Κωδικός Προϊόντος: 89046480

ΕΥΡΗΚΑ Quick White Υπερλευκαντικό σε Σκόνη 4x50gr -1€

Κωδικός Προϊόντος: 89046480
200 γρ.ανά συσκευασία
14,75€ανά κιλό
3,95 € 2,95 €
ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
remove add

Περιγραφή

Πολύ λευκά, πολύ καθαρά, πολύ γρήγορα… και στο σύντομο πρόγραμμα πλύσης! Για όσους δεν έχουν χρόνο για χάσιμο, η Εύρηκα καινοτομεί δημιουργώντας το νέο υπερλευκαντικό σε σκόνη EYPHKA Quick White, ιδανικό για το σύντομο πρόγραμμα πλύσης. Διαθέτει εξελιγμένη σύνθεση με PWA (Polymeric Whitening Agent) Technology που προσφέρει ορατή διαφορά από την πρώτη φορά με ενισχυμένη λευκότητα ιδιαίτερα στα κιτρινισμένα υφάσματα & Optical Brightener όπου με παρουσία ηλιακού φωτός, εμφανίζει τα λευκά βαμβακερά ρούχα ακόμα λευκότερα. Με νέο βελτιωμένο σύστημα ενζύμων διατηρεί και ενισχύει το λευκό των ρούχων, φροντίζει τις ίνες των βαμβακερών ρούχων και καθαρίζει τέλεια ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες.

Συστατικά & Οδηγίες Χρήσης

Περιέχει: sodium percarbonate.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Διατηρείται μακριά από καύσιμα υλικά. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει Άλφα-Αμυλάση, Λιπάση, Πρωτεάση, Κυτταρινάση, Μαννανάση, Πηκτινική Λυάση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.