Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δικτυακού Τόπου market-in.gr

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (εφ' εξής "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ") εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη ΒΙΠΑ θέση Ντοροβατέζα και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, διατηρώντας αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων (Super Market) ανά την Ελλάδα.

Η πολιτική αυτή καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ' εξής "χρήστες") κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου market-in.gr (εφ' εξής market-in.gr) του οποίου η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων.

Οι όροι και οι εγγυήσεις που αναφέρονται εδώ δεν καλύπτουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών του market-in.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της MARKET IN.

Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η MARKET IN δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του market-in.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του .

Σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της. Αναλυτικότερη πληροφόριση παρέχεται στο σελίδα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική τήρησης Αρχείου Βιογραφικών

Στη καταχώριση βιογραφικού του χρήστη στο market-in.gr θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του market-in.gr ή/και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του market-in.gr.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το market-in.gr στους χρήστες του
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του market-in.gr
• ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του market-in.gr

Κατ' εξαίρεση το market-in.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών σε σκοπό επεξεργασίας που του γνωστοποιείται
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Δικαιώματα Υποκειμένου

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται στο email της εταιρείας gdpr@market-in.gr, είτε μέσω επικοινωνίας με τον Κο Σταμάτη Ευσταθόπουλο, αρμόδιο για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο 22991-50500.

Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι ή εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας Μάρκετ ΙΝ ή τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται από την Νομοθεσία κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

Γνωστοποίηση Δεδομένων

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

Cookies

Το market-in.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

• Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login)
• Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες
• Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας
• Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες και η διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr
• Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του
• Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους

Ο χρήστης του market-in.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του market-in.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Ασφάλεια Δεδομένων

Η MARKET IN έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.
Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους/συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά το market-in.gr και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στις ιστοσελίδες του market-in.gr ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το market-in.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Τροποποίηση Πολιτικής

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Χρήση Δικτυακού τόπου από Ανήλικο

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ μέσω του market-in.gr δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανήλικους και δεν αποσπάει εν γνώσει της ή συλλέγει προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους. Η χρήση του market-in.gr σε υποκείμενα κάτω 18 ετών, μπορεί να γίνει μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του market-in.gr υπόκειται στους όρους της παρούσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δικτυακού Τόπου market-in.gr και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το market-in.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των υπηρεσιών του market-in.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Market In ΑΕΒΕ
ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003

Τηλ.Κέντρο: 22991-50500
Fax: 22991-50799
Email: info@market-in.gr


Όροι Χρήσης | Πολιτική Ασφάλειας | Site Map          © 2013 Market In AEBE